top of page
  • Създаване и потдържане на канали в подходящи социални мрежи;

  • Създаване на рекламни кампании промотиращи клиента, или конкретни събития;

  • Кризисни PR кампании;

  • Google рекламни кампании;

bottom of page