top of page
  • Проектираме STEM кабинети – архитектурна, строителна и довършителна част;

  • Доставяме всичко необходимо за обзавеждането и функционирането на кабинетите;

  • Съдействаме за обучението на екипа, промяната на учебните планове и реалното внедряване на STEM обучението в училище;

  • Имаме общност от клиенти, зедно с които следим за всички последващи промени и изисквания, към съвременната STEM среда, както и за тяхното внедряване в училищният

       живот;

bottom of page