top of page
  • Проектираме STEM кабинети – архитектурна, строителна и довършителна част;

  • Доставяме всичко необходимо за обзавеждането и функционирането на кабинетите;

  • Съдействаме за обучението на екипа, промяната на учебните планове и реалното внедряване на STEM обучението в училище;

  • Имаме общност от клиенти, зедно с които следим за всички последващи промени и изисквания, към съвременната STEM среда, както и за тяхното внедряване в училищният

       живот;

ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Направление № 1. Роботика и Кибер - физични системи

Оферта Роботика №1

Оферта Роботика №2

Оферта Роботика №3

Направление № 2. Дизайн и 3D Прототипиране

Оферта Дизайн 3D №1

Оферта Дизайн 3D №2

Оферта Дизайн 3D №3

Направление № 3. Природни науки

Оферта Природни науки №1

Оферта Природни науки №2

Оферта Природни науки №3

Направление № 4. Зелени технологии и устойчиво развитие

Оферта Зелени Технологии №1

Оферта Зелени Технологии №2

Оферта Зелени Технологии №3

Направление № 5. Математика и Информатика

Оферта Математика №2

Оферта Математика №3

Обзавеждане

ОБОРУДВАНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Направление № 1. Роботика и Кибер - физични системи

Оферта Роботика №01

Оферта Роботика №02

Оферта Роботика №03

Направление № 2. Дизайн и 3D Прототипиране

Оферта Дизайн 3D №01

Оферта Дизайн 3D №02

Оферта Дизайн 3D №03

Направление № 3. Природни науки

Оферта Природни науки №01

Оферта Природни науки №02

Оферта Природни науки №03

Направление № 4. Зелени технологии и устойчиво развитие

Оферта Зелени Технологии №01

Оферта Зелени Технологии №02

Оферта Зелени Технологии №03

Направление № 5. Математика и Информатика

Оферта Математика №01

Оферта Математика №02

Оферта Математика №03

bottom of page